Definicje

Sprzedawca – ATT PATRYK RYBICKI., z siedzibą przy ul. Włościańska, 18-421 Piątnica Podlaskie, NIP: 718-21-37-859, REGON: 200779193, Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@ugospodarza.pl, tel: 517-613-279

 

Strona internetowa Sklepu - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.ugospodarza.pl

Sklep – sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.ugospodarza.pl

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów www.ugospodarza.pl

Konto – indywidualne konto Klienta, które zostało utworzone na stronie internetowej sklepu przez rejestrację zgodnie z Regulaminem Witryny, w którym gromadzone są dane Klienta. Jest ono niezbędne do składania zamówień w sklepie oraz do korzystania z usług Sklepu www.ugospodarza.pl

Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy towarów

Towar - produkt spożywczy oferowany przez Dostawcę do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu

Klient - każdy klient nabywający produkt w sklepie www.ugospodarza.pl

Konsument - osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej sklepu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

1. Zakupy ATT Patryk Rybicki

1.1. Działalność

ATT Patryk Rybicki prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.ugospodarza.pl, zamówienia można składać jedynie za pośrednictwem strony internetowej wwwu.ugospodarza.pl

1.2.  Strefa działalności

Usługi oferowane przez ATT Patryk Rybicki wykonywane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Określenie możliwości realizacji zamówienia, następuje na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

1.3. Kupujący

Należy dokonać rejestracji konta Klienta na witrynie www.ugospodarza.pl zgodnie z Regulaminem, w celu korzystania z oferty przedstawionej na stronie internetowej www.ugospodarza.pl. Klient może usunąć konto w dowolnym momencie. Gdy klient usunie konto, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. Konto jest usuwane automatycznie po 3 latach od daty ostatniej aktywności. Z oferty www.ugospodarza.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadaną pełną, określoną według przepisów praca cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

1.4. Informacje o produktach

Informacje o produktach do sprzedaży tj: opis, skład, waga, które zostały umieszczone w sklepie www.ugospodarza.pl pochodzą od producentów produktów. ATT Patryk Rybicki dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

1.5. Ceny towarów

Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej ugospodarza.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w polskich złotych.

1.6. Zamówienie

Zamówienie, oznacza akceptację przez klienta oferty ATT Patryk Rybicki. Jest to usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: oświadczenie woli klienta, poprzedzone akceptacją wyboru, kończące wypełnianiem Formularzu i wyborem formy płatności.

1.7. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży zawierana jest na odległość poprzez dokonanie zakupów w sklepie internetowym www.ugospodarza.pl . Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawca zostaje zawarta, gdy Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

1.8. Dostawa, koszty dostawy

1.8.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.

1.8.2 Dostawa będzie realizowana na terenie całej Polski.

 

2. Zamówienie Klienta

2.1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając produkty z oferty znajdującej się na witrynie ugospodarza.pl . Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka". Produkty mogą nieznacznie odbiegać wagą od podanej wagi na stronie Serwisu. Podane ceny są cenami za porcje, a Klient dodając Produkt do wirtualnego koszyka zgadza się na otrzymanie Produktu, którego waga będzie się różnić o +/- 10%.

2.2. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin dostawy, adres dostawy, wartość zamówienia.

2.3. Odstąpienie od umowy

2.3.1 Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

2.3.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

- towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,

- towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

2.3.3 Konsument, który odstąpi od umowy jest zobowiązany zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, nie powinien on korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przypadku nie zastosowania się do zaleceń Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

2.3.4. Jedyne koszty jakie ponosi Konsument są związane ze zwrotem towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres: Bohaterów Warszawy 28, 02-495 Warszawa

2.3.5. Sprzedawca, zobowiązuje się zwrócić Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary, nie później niż w ciągu 14 dni od  otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy.                    

2.3.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie 2.3.5. , do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy.

2.3.6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeżeli płatność była dokonana gotówką przy odbiorze, klient jest zobowiązany podać numer konta bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności.

2.3.7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

2.3.8 Po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności w terminie 14 dni.

2.4. Termin realizacji dostawy

Zamówienia na terenie Polski wysyłane są w ciągu dwóch dni roboczych od poniedziałku do czwartku.:

2.5. Dni wolne

Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

2.6. Miejsce i termin wysyłania zakupów

2.6.1 Zamówienie zostanie wysłane pod wskazany przez Klienta adres.

2.6.2 W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia zamówienia z przyczyn, za które ATT Patryk Rybicki nie pobiera odpowiedzialności, pracownik ATT Patryk Rybicki skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego terminu dostawy.

2.7. Faktura

2.7.1 Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej tylko, gdy przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE). Jeżeli NIP nie zostanie podany Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

2.7.2 Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF.

2.7.3 Klient upoważnia ATT Patryk Rybicki do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

2.7.4. W przypadku Klienta, który jest konsumentem, ATT Patryk Rybicki będzie fiskalizować wszelkie transakcje oraz wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

 

3. Sposoby płatności

Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane w ATT Patryk Rybicki w sposób określony w Witrynie w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności za zakupy realizowane w ATT Patryk Rybicki

- płatność przelewem online ( za pomocą systemu płatności Tpay, należącego do Spółki:

Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357

- płatność za pobraniem ( gotówką ) u Dostawcy

 

4. Dostawa

4.1. Dostawca

Dostawy mogą być realizowane przez firmy kurirerskie inpost ora dpd.

4.2. Nieobecność Klienta

Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - dokonuje wyboru miejsca dostawy. Klient zgadza się na dostawę. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy.

4.2.1.1. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik  ATT Patryk Rybicki podejmie próbę kontaktu z Klientem.

4.2.1.2. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca ATT Patryk Rybicki spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 19,00 zł.

 

5. Reklamacje i zwroty

5.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad.

5.2. W przypadku, gdy dostarczony towar, nie zgadza się ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, które nie zostały przez niego zamówione.

5.3. W przypadku, gdy klient otrzyma towar, który uległ uszkodzeniu w czasie transportu lub gdy dostarczono artykuł z wadą fabryczną, Klient jest zobowiązany skontaktować się z ATT Patryk Rybicki. Następnie powinien odesłać towar i może żądać zwrotu należności za niego oraz poniesione koszty wysyłki towaru.

5.4. W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z ATT Patryk Rybicki.

5.5. ATT Patryk Rybicki rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej przekazania. Reklamację proszę przekazywać drogą mailową na adres email  kontakt@ugospodarza.pl . Wynik reklamacji zostanie wysłany drogą pisemną na adres email bądź adres zamieszania, wedle preferencji klienta. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

5.6. ATT Patryk Rybicki zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

5.7. ATT Patryk Rybicki nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

5.8. ATT Patryk Rybicki nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, w przypadku gdy jakość ta uległa pogorszeniu, po otrzymaniu produktów przez klienta oraz z przyczyn leżących po jego stronie tj. produkty, które łatwo się psują, produkty świeże, o krótkich terminach przydatności do spożycia oraz w sytuacji, gdy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w miejscu do tego przeznaczonym – zamrażalnik.

5.9. ATT Patryk Rybicki jako sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

6. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest ATT Patryk Rybicki z siedzibą 18-421 Piątnica, ul. Włościańska.

Dane osobowe, które Klient poda przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

-realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. art. 6 ust. 1 lit b RODO  wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,

- podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem tj. dostawcy świadczący usługi transportowe. Administrator nie będzie przekazywał danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

- w przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień

- w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@ugospodarza.pl

ATT Patryk Rybicki dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony.

7. Zasady ochrony danych osobowych

Zobowiązujemy się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w RODO. ATT Patryk Rybicki:

- przetwarza dane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty, dla osoby, której dotyczą

- przetwarza i gromadzi dane osobowe w wyraźnych, konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Nie kontynuuje przetwarzania danych w sposób, który jest niezgodny z tymi celami zgodnie z zasadą ograniczenia celu

- działa zgodnie z zasadą minimalizacji danych, przetwarza i gromadzi dane, tylko takie które są potrzebne do osiągnięcia określonego celu

- działa zgodnie z zasadą prawidłowości tj. stara się, aby dane były zawsze prawidłowe i aktualne

- działa zgodnie z zasadą ograniczenia przetwarzania, nie przetwarza danych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia określonego celu

- działa zgodnie z zasadą integralności i poufności przetwarza dane w sposób, który ma zapewnić wysokie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem

- działa zgodnie z zasadą rozliczalności, podejmuje działania, aby być w stanie wskazać przestrzeganie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Do danych osobowych przetwarzanych przez ATT Patryk Rybicki mają dostęp w odpowiednim zakresie jedynie upoważnieni pracownicy. 

ATT Patryk Rybicki wymaga od swoich dostawców oraz osób współpracujących, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu firmy, aby przetwarzali je zgodnie z powyższymi zasadami. Zewnętrzne podmioty mają dostęp wyłącznie do danych osobowych, które są niezbędne do realizacji powierzonych celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych regulacji, które im to umożliwiają.

7.1 Cele przetwarzania danych osobowych przez ATT Patryk Rybicki

Dane osobowe są przetwarzane m.in. w celu: 

- korzystania z konta na stronie www.ugospodarza.pl oraz realizacji zamówień w naszym sklepie

- zamówienia newslettera www.ugospodarza.pl

- wystawienia faktury

- wniesienia reklamacji produktów

- nawiązania i realizacji współpracy z kontrahentami lub osób działających w ich imieniu

7.2. Prawa Konsumenta dotyczące przetwarzania danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

- prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

8. Informacje o plikach cookie

8.1. Pliki cookie

Strony internetowe używają plików cookie głównie w celu poprawy przeglądania stron. Są one informacjami przechowywanymi przez przeglądarki internetowe na Państwa komputerze lub innym urządzeniu, które wykorzystują Państwo do korzystania z Internetu.

Strony internetowe mogą jedynie odczytywać i zapisywać przypisane do nich pliki cookie.

 

9. Polityka prywatności 

Dokładamy wszelkich starań, aby Polityka prywatności zawierała najnowsze informacje, dlatego aktualizujemy ją na bieżąco. Jeśli zauważą Państwo, że treść Polityki wymaga zmian, prosimy o kontakt, co ułatwi nam jej zaktualizowanie.

kontakt@ugospodarza.pl

 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

ATT Patryk Rybicki nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w przypadku, gdy Klient korzystający z usługi poda nieprawdziwe dane. Klient ma zakaz podawania nieprawdziwych danych.

10.2. Dostarczenie wiadomości e-mail

ATT Patryk Rybicki nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

10.3. Zmiana regulaminu

ATT Patryk Rybicki zwany usługodawcą zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Każdy zarejestrowany klient zostanie poinformowany o zmianie regulaminu za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie, otrzymując również treść nowego regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w terminie 14 dni od wysłania informacji o jego zmianie, do zarejestrowanych użytkowników. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Regulaminu zarejestrowani klienci mają prawo w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu zrezygnować ze świadczonych usług. . Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik nie zaakceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie.